cua cuon austdoor
HOTLINE 0944.433.433 TƯ VẤN-LẮP ĐẶT-BẢO HÀNH 24/24
Trang chủ Tin tức Tuyển dụng Báo Giá Dịch Vụ Sửa Chữa LIÊN HỆ
 

Cửa cuốn Austdoor

Cửa cuốn nan lớn Cửa cuốn nan lớn
Cửa cuốn xuyên sáng Cửa cuốn xuyên sáng
Cửa cuốn Thế hệ mới Cửa cuốn Thế hệ mới
Cửa cuốn Khe thoáng Cửa cuốn Khe thoáng
Cửa cuốn Tấm liền Cửa cuốn Tấm liền
Cửa cuốn nghệ thuật Cửa cuốn nghệ thuật
Cửa Cuốn Chống Bão Cửa Cuốn Chống Bão
Cửa cuốn Khớp Inox Cửa cuốn Khớp Inox
Cửa cuốn Trong suốt Cửa cuốn Trong suốt
Cửa cuốn Trượt trần Cửa cuốn Trượt trần
Cửa cuốn Siêu trường Cửa cuốn Siêu trường
Cửa cuốn Chống Cháy Cửa cuốn Chống Cháy
Cửa cuốn Tốc độ cao Cửa cuốn Tốc độ cao

Tin mới nhất

Cửa cuốn Austdoor và hành trình khẳng định tên tuổi Cửa cuốn Austdoor và hành trình khẳng định tên tuổi
Tìm hiểu chính sách bảo hành cửa cuốn Austdoor Tìm hiểu chính sách bảo hành cửa cuốn Austdoor
Top các địa chỉ mua cửa cuốn Austdoor tốt nhất Hà Nội Top các địa chỉ mua cửa cuốn Austdoor tốt nhất Hà Nội
Cửa cuốn cơ và những thông tin cần biết Cửa cuốn cơ và những thông tin cần biết
Cửa cuốn cúp điện xử lý ra sao? Cửa cuốn cúp điện xử lý ra sao?
Bằng khen
ủy quyền

Thống kê

Khách online: 6
Hôm nay: 566
Tổng truy cập: 103306
 
Trang chủ > Dịch Vụ Sửa Chữa >

Dịch vụ sửa chữa cửa cuốn Austdoor

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỬA CHỮA CỬA CUỐN AUSTDOOR - BACHVIET CARE

Hãy gọi số 043.868.43.53 trong giờ hành chính hoặc số 0983.538.268 ngoài giờ hành chính để được hỗ trợ tốt nhất

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa cửa cuốn Austdoor (BACHVIET SERVICES) rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng. Quý khách cần hỗ trợ tư vấn sản phẩm và dịch vụ xin đừng ngại gọi cho chúng tôi qua số điện thoại trên.

Đội ngũ nhân viên nhiệt tình của chúng tôi sẽ giúp đỡ Quý khách.

Địa chỉ liên hệ: Số 129 Phố Vọng - P Lê Đại Hành - Q Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

Điện thoại: 043.8684353/ 0983.538.268                      Fax: 043.6284981

BACHVIET CARE cam kết đảm bảo quyền lợi và mang đến giá trị tốt nhất cho Quý khách hàng. Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu dịch vụ sua chua cua cuon dù bất kỳ lý do gì!


Chúng tôi tự hào là đại lý đầu tiên, hàng đầu của Tập đoàn Austdoor, kể từ khi đi vào hoạt động, bằng sự nỗ lực, tự tin và uy tín cùng với chính sách kinh doanh đúng đắn, Bách Việt đã thu hút được một lượng lớn khách hàng truyền thống và doanh số ngày càng tăng lên. Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi đã và đang đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của Quý Khách hàng.
Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ Qúy khách!

                  B¶ng gi¸ dÞch vô söa ch÷a cöa cuèn 2016

TT

Néi dung

§VT

§¬n gi¸

Nh©n c«ng söa ch÷a, l¾p ®Æt t¹i c«ng tr×nh

1

Tay DK 1 (Tay 4 nót, cã n¾p tr­ît)

ChiÕc

490.000

2

Tay DK 2 (Tay 3 nót, kh«ng cã n¾p tr­ît)

ChiÕc

390.000

3

Bo m¹ch H§K AD 901 dïng cho ®éng c¬ TÊm liÒn

ChiÕc

2.450.000

4

Bo m¹ch H§K AD 802 dïng cho ®éng c¬ AK300D

ChiÕc

1.900.000

5

Bo m¹ch H§K AA803 dïng cho ®éng c¬ AC

ChiÕc

1.540.000

6

Khãa vi tÝnh, n¾p khãa b»ng kim lo¹i(Taiwan) - KH1

590.000

7

Khãa hai c¹nh, n¾p khãa b»ng nhùa(Taiwan) - KH2

490.000

8

Khãa 4 c¹nh, n¾p khãa b»ng kim lo¹i(China) - KH5

390.000

9

Thay Pin tay ®iÒu khiÓn tõ xa

ChiÕc

80.000

10

Thay cÇu ch× bo m¹ch c¸c lo¹i

80.000

11

Thay bé ty ®ång ®¶o chiÒu

200.000

12

Thay R¬ le ®¶o chiÒu cöa Khe tho¸ng

200.000

13

Thay nót bÊm ¢m t­êng AT1, lo¹i kh«ng d©y

ChiÕc

550.000

14

Thay nót bÊm ¢m t­êng AT1, lo¹i kh«ng d©y

ChiÕc

450.000

15

Thay chèt ly hîp lâi nhùa

150.000

16

Thay chèt ly hîp lâi ®ång

350.000

17

Thay R¬ le cam ®éng c¬ TÊm liÒn(cam lªn hoÆc xuèng)

ChiÕc

250.000

18

Thay biÕn ¸p bo m¹ch AD 901(BiÕn ¸p vu«ng) cöa TL

ChiÕc

890.000

19

Thay biÕn ¸p bo m¹ch AD 802(BiÕn ¸p trßn) cöa KT

ChiÕc

890.000

20

L­u ®iÖn F500B

3.000.000

21

L­u ®iÖn F1000

3.900.000

22

Thay ¾c quy l­u ®iÖn( 2 b×nh)

1.200.000

23

Thay B¸t G 8 lç dïng cho M« t¬ TÊm liÒn

C¸i

1.500.000

24

Thay D©y chèt ly hîp cöa TÊm LiÒn

500.000

25

Thay B¸t cam m« t¬ TÊm liÒn

C¸i

1.800.000

26

Thay Qu¶ ®éng c¬ TÊm liÒn

2.500.000

27

Thay Th©n m« t¬ AH 300A

ChiÕc

5.500.000

28

Thay Th©n m« t¬ AH 500A

ChiÕc

6.500.000

29

Thay Th©n m« t¬ AK 300A

ChiÕc

3.500.000

30

Thay Th©n m« t¬ AK 500A

ChiÕc

3.900.000

Gi¸ dÞch vô söa ch÷a

31

Söa cöa kh«ng ho¹t ®éng do c¸c lçi kü thuËt phÇn ®iÖn

200.000

32

B¶o dưìng cöa cuèn TÊm liÒn ( DiÖn tÝch <=12m2)

400.000

33

B¶o d­ưìng cöa cuèn TÊm liÒn ( DiÖn tÝch >=12m2)

600.000

34

B¶o d­ưìng cöa cuèn Khe tho¸ng ( DiÖn tÝch <=12m2)

800.000

35

B¶o dư­ìng cöa cuèn Khe tho¸ng ( DiÖn tÝch >=12m2)

1.200.000

36

Söa cöa TÊm liÒn Sæ l«

500.000

37

Söa cöa Khe tho¸ng Sæ l«

700.000

Ø  §¬n gi¸ trªn lµ ®¬n gi¸ c«ng ty ¸p dông thay thÕ t¹i c«ng tr×nh. NÕu ph¶i thuª gi¸o Kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n ph¸t sinh theo thùc tÕ thuª gi¸o.

Ø  B¶ng gi¸ trªn chØ ¸p dông cho Kh¸ch hµng trong néi thµnh TP Hµ Néi vµ Söa cöa trong giê hµnh chÝnh tõ 8h00 ®Õn 17h30 ngµy thø 2 ®Õn thø 7 hµng tuÇn. Quý kh¸ch cã nhu cÇu söa ch÷a ngoµi giê hµnh chÝnh vui lßng liªn hÖ víi bé phËn ch¨m sãc kh¸ch hµng cña B¸ch ViÖt theo sè 043.868.43.53 ®Ó ®­îc b¸o gi¸ cô thÓ.

Ø  B¶o d­ìng cöa cuèn bao gåm: KiÓm tra hÖ thèng vËn hµnh cña cöa, m« t¬, UPS, lß xo(nÕu cã), c¸c thiÕt bÞ ®¶o chiÒu, b¸o ®éng, c¨n chØnh l¹i c¸c th«ng sè l¾p ®Æt, ph¸t hiÖn vµ phßng ngõa c¸c lçi cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông.

Ø  ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng  01  n¨m 2016 cho ®Õn khi cã b¶ng gi¸ míi thay thÕ.

Hµ néi, ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2016

                           C«ng ty TNHH SX& TM B¸ch ViÖt 
                                                                                

 
CÔNG TY TNHH SX& TM BÁCH VIỆT
Showroom: 206 Phố Vọng - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội 
Nhà máy: Km 7 - Đường 39 - Thị trấn Yên Mỹ - Hưng Yên
Hotline: 0944 433 433   Tel: 024 38684353     Fax: 024 6284981 
Email: info@bachvietgroup.vn  Website: www.cuacuonaustdoor.vn

CHI NHÁNH MIỀN NAM
Showroom: 261B Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh 
Hotline: 094 2227557   Tel: (08) 66603116     Fax: (08) 666031
Email: srhcm@bachvietgroup.vn  Website: www.bachvietgroup.vn 
----------------------------------------------------------------------------------
DMCA.com